inukshuk
"Ontdek je weg"
divider
divider
divider
divider
arrow
divider
divider
Werkwijze
left corner
right corner
WERKWIJZE

Elk traject wordt gestart met een vrijblijvend intakegesprek. Samen met de cliënt wordt de coachvraag onderzocht en een inventarisatie gemaakt van de situatie en de (omgeving-)factoren die een rol spelen. Tevens is het intakegesprek een goede gelegenheid om over en weer vertrouwen te winnen en te bepalen of de ‘klik' er is die bij een vervolgtraject onmisbaar is. Na het intakegesprek wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit plan wordt in overleg met de cliënt aan de opdrachtgever voorgelegd, voorzien van een opgave van tijd en kosten.

Meestal zal een traject bestaan uit minimaal 5 en maximaal 10 sessies. Natuurlijk mag een traject langer duren; echter alleen na een gedegen evaluatie met de cliënt, desgewenst in het bijzijn van de opdrachtgever.
Elke sessie duurt 1,5 - 2 uur en de frequentie hangt samen met de coachvraag. De frequentie is over het algemeen één keer per twee à drie weken.

Tussentijds is overleg per e-mail of via chatsessies mogelijk.
Met de cliënt worden daar afspraken over gemaakt. Alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en vinden op een gezamenlijk gekozen locatie plaats. Aan het slot van elk gesprek wordt er kort geëvalueerd. Aan het einde van het gehele traject wordt een eindevaluatie gedaan - eventueel in het bijzijn van de opdrachtgever - waarbij eventuele vervolgstappen worden besproken.

Als coach ben ik aangesloten bij de Suggestion Domain Patterning Association (SUDOPA) en de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches (NOBCO). Deze organisaties kennen een ethische gedragscode waaraan ik mij houd. De gedragscode van de NOBCO kunt U hier lezen. Tevens hanteert de NOBCO een klachtenprocedure die U hier kunt lezen. Voor de coachsessies worden de (levering)voorwaarden van de NOBCO gehanteerd die U hier kunt vinden.

 

linkedin
facebook
twitter
LINKS | GEDRAGSCODE | KLACHTENPROCEDURE | ALGEMENE VOORWAARDEN
right corner