inukshuk
"Ontdek je weg"
divider
divider
divider
divider
divider
divider

Text 1

Text 2

Text 3

 fsdsdf

Logo / Motto Bostof
left corner
right corner
LOGO & MOTTO

Logo

Het logo is een artistieke weergave van een zgn. Inuksuk. Een Inuksuk (ook wel Inukshuk) is een markering, een aanwijzing of een boodschapper. Zij werden en worden veelal opgebouwd in onherbergzame gebieden door de lokale, veelal rondreizende, bevolking. De Inuksuit (meervoud van Inuksuk) komen voor in Alaska, Artic Canada en Groenland en werden gebouwd door de Inuits (Eskimo's) als de eerste bewoners van die gebieden. Meestal is het een stapel stenen die in een bepaalde vorm werd gebouwd.
Er bestaan een vijftal categorieën die allemaal een eigen betekenis vertegenwoordigen. Soms ook was het een markering van een heilige plaats waar inwijdingsrituelen plaats vonden.
Een van de belangrijkste is die in de vorm van een mens. Deze vorm werd - naast zijn aardse doel - ook wel gezien als markering op de spirituele weg. Aanwijzingen die bepaalde gebeurtenissen markeren en die - mits ontdekt en herkend - gezien mogen worden als leerpunten en aanwijzingen voor de toekomstige ontwikkeling.

Motto

"Ontdek je weg...." is daarom het onderliggende thema, dat wij ook als motto gebruiken. Samen met de cliënt/coachee gaan we op zoek naar de markeringen in zijn/haar bestaan en naar wat die vertellen over de ontwikkelingen van toen, nu en in de toekomst.

Images

Most of the images on this website are kindly provided by Tyler Westcott and are copyright protected. He kindly granted me license to use these images. For more amazing and excellent images look at www.tylerwestcott.com

linkedin
facebook
twitter
LINKS | GEDRAGSCODE | KLACHTENPROCEDURE | ALGEMENE VOORWAARDEN
right corner